VII edycja DKM 2011

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O KULTURZE MUZUŁMAŃSKIEJ

 

 

1. Organizatorem Konkursu Wiedzy o Kulturze Muzułmańskiej jest Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe (MCKO) z siedzibą przy ul. Kasprowicza we Wrocławiu, 51-137, zwany dalej Organizatorem.

2. Celem konkursu jest wykazanie się podstawową wiedzą na temat kultury muzułmańskiej.

3. Karta konkursowa zawiera zestaw dziesięciu pytań w formie testu wyboru, krótką ankietę dotyczącą DKM oraz miejsce na dane osobowe wraz z klauzulą.

4. Karta konkursowa dostępna jest stronie www.dni-kultury.pl

Udział w konkursie będzie można również wziąć:

14. maja 2011r., podczas Nocy Muzeów w Muzeum Etnograficznym przy ul. Romualda Traugutta 111/113;

12. czerwca 2011r. podczas Dnia Otwartego Meczetu Dni Kultury Muzułmańskiej 2011, przy al. Kasprowicza 24 we Wrocławiu (10:00-16:00).

5. Na nadsyłanie kart konkursowych drogą pocztową czekamy do 5 czerwca (liczyć się będzie data nadania listu). Karty konkursowe będzie można również wrzucać do specjalnych urn, które będą dostępne podczas imprez wymienionych w punkcie 4.

6. Fundatorem nagród jest Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego –Pan Jerzy Pokój oraz Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe.

I miesjce – semestr nauki języka arabskiego w MCKO o wartości 600zł

II miesjce – aparat cyfrowy

III miejsce – odtwarzacz mp3

IV i V miejsca - albumy „70 Cudów Architektury”

 

7. Losowanie nagród odbędzie się 12. czerwca 2011r. o godzinie 17:00, podczas Dnia Otwartego Meczetu Dni Kultury Muzułmańskiej 2011, przy al. Kasprowicza 24 we Wrocławiu. Wyniki będą również dostępne na stronie www.dni-kultury.pl

8. W losowaniu nagród udział wezmą jedynie poprawnie wypełnione karty konkursowe, tzn: zawierające prawidłowe odpowiedzi na wszystkie pytania konkursowe, wraz z wypełnioną ankietą oraz danymi kontaktowymi i zgodą na ich przetwarzanie.

9. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Muzułmańskiego Centrum we Wrocławiu oraz na stronach www.islam.net.pl , www.dni-kultury.pl

10. Koordynator konkursu: Agata Jakubowska (e-mail: agata.k.jakubowska@gmail.com, tel: 509 294 789)

 

 

Uczestnicy:

Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy.

 

Warunki uczestnictwa:

1. Każdy uczestnik może złożyć jedną kartę konkursową. Każda karta konkursowa powinna zawierać odpowiedzi na pytania konkursowe, wypełnioną ankietę, dane kontaktowe oraz zgodę na ich przetwarzanie.

2. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska na stronie internetowej Dni Kultury Muzułmańskiej oraz w innych publikacjach poświęconych konkursowi.

 

Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe we Wrocławiu, ul. Kasprowicza 24

51-137 Wrocław