PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY LISTĘ LEKTUR DLA OSÓB,

KTÓRE CHCIAŁYBY POSZERZYĆ SWOJE HORYZONTY

I ZACZERPNĄĆ WIEDZY Z DZIEDZINY NAUK MUZUŁMAŃSKICH 1. MUZUŁMAŃSKI BLISKI WSCHÓD, Bernard Lewis, Gdańsk 2003
  1925
   
 2. HISTORIA ŚWIATA ISLAMU, Francis Robinson, Warszawa 2001
  okladka-200
   
 3. HISTORIA ARABÓW, Albert Hourani, Gdańsk 2002
  historia-arabow-b-iext6295703
   
 4. RENESANS ISLAMU, Adam Mez, Warszawa 1980
  images
   
 5. CYWILIZACJA ISLAMU, Janine i Dominique Sourdel, Warszawa 1980
  1449a6f283c1b8156f5691e1b9dc97d1
   
 6. ISTOTA ISLAMU, Seyyed Hossein Nasr, Warszawa 2010
  352x500_2
   
 7. HISTORIA FILOZOFII MUZUŁMAŃSKIEJ, Henry Corbin, Warszawa 2005
  Historia-filozofii-muzulmanskiej_Henry-Corbin-Katarzyna-Pachniakimages_big1683-89899-31-0
   
 8. OGÓLNY ZARYS RELIGII ISLAMU, Ali Al-Tantawi, Białystok 1999
   okadka05  okadka06

 9. ZARYS ETYKI MUZUŁMAŃSKIEJ, Muhammad Al-Gazali, Białystok 2004
  okadka07  okadka08

   
 10. STATUS KOBIETY W ISLAMIE, Haithem Abu Rub, Beata Zabża, Katowice 2008
  0005 
   
 11. ZROZUMIEĆ ISLAM, Sayyid Abul A’la Maududi, Międzynarodowa Islamska Federacja Organizacji Studenckich
 12. ARCHETYPY ISLAMU, Ewa Machut-Mendecka, Warszawa 2006
  archetypy-islamu-machut-mendecka-ewa_0_b  d_pdl_2648
   
 13. KRÓTKIE WPROWADZENIE DO FILOZOFII ISLAMU, Oliver Leaman, Warszawa 2004
  Krotkie-wprowadzenie-do-filozofii-islamu_Oliver-Leamanimages_big783-89372-12-6
   
 14. SUFIZM, Zbigniew Landowski, Warszawa 2010
  Sufizm_Zbigniew-Landowskiimages_big23978-83-7436-244-3
   
 15. ŚLADAMI PROROKA. LEKCJE Z ŻYCIA MUHAMMADA, Tariq Ramadan, Wrocław 2011 (nowość! ISNI)
  T.-Ramadan_Sladami-Proroka-200x280  img472 
 16. HISTORIA POWSTANIA ISLAMU JAKO DOKTRYNY SPOŁECZNO-POLITYCZNEJ, Hassan Ali Jamsheer Warszawa 2009
  10701662
   
 17. HISTORIA STOSUNKÓW CHRZEŚCIJAŃSKO-MUZUŁMAŃSKICH, Hugh Goddard, Warszawa 2009
  112274
   
 18. MAŁŻEŃSTWO W PRAWIE MUZUŁMAŃSKIM, Marlena Zyzik, Warszawa 2003
  352x500_1
   
 19. OD ISLAMU EMIGRANTÓW DO ISLAMU OBYWATELI, Konrad Pędziwiatr, Kraków 2006
  352x500
   
 20. MUZUŁMAŃSKA KULTURA KONSUMPCYJNA, Katarzyna Górak-Sosnowska, Warszawa 2011
  935992_454_34
   
 21. ISLAM, CHRZEŚCIJAŃSTWO I ZACHÓD, Rollin Armour, Kraków 2004
  okadka01  okadka02


 22. NOWA ISLAMOFOBIA, Vincent Geisser, Warszawa 2009
  okadka03  okadka04
   

 23.  
Zachęcamy również do lektury czasopisma As-Salam: 

http://www.as-salam.plHeader


„As-Salam” jest muzułmańskim czasopismem społeczno-kulturalnym ukazującym się od 2004 roku. Wydawcą jest Liga Muzułmańska w RP. Począwszy od 16 numeru (1/2009) czasopismo ukazuje się w cyklu kwartalnym i jest dostępne w ogólnopolskiej sieci sprzedaży za pośrednictwem salonów EMPIK oraz wybranych salonów prasowych RUCH-u.

Tematy poruszane na łamach „As-Salam” obejmują treści dotyczące islamu jako religii, kultury i sposobu życia. Obok tekstów o charakterze teologicznym i filozoficznym, redakcja prezentuje zagadnienia dotyczące społeczeństwa obywatelskiego, wielokulturowości, współczesnych problemów społeczno-politycznych, ujętych przez pryzmat najświeższych ustaleń i koncepcji alternatywnych w stosunku do dominujących dyskursów. W stałych działach można znaleźć artykuły podejmujące kwestię funkcjonowania i roli islamu w poszczególnych krajach oraz poruszające zagadnienia z zakresu cywilizacji muzułmańskiej. Obok tego znajdziemy porcję publicystyki, recenzji, a także informacji związanych z islamem w Polsce.

„As-Salam” wpisuje się w nurt perspektywy dialogu kultur w przeciwieństwie do postawy określanej jako „zderzenie cywilizacji”, która kładzie nacisk na ich konfrontację. Wobec wielu przekłamań w mediach masowych czasopismo stanowi cenne i autentyczne źródło wiedzy dotyczącej islamu. Skierowane jest zarówno do społeczności muzułmańskiej w Polsce, jako inicjatywa edukacyjna oraz platforma integracji, ale również do szerokiej rzeszy osób otwartych na poznawanie innych kultur i zainteresowanych dorobkiem intelektualnym świata muzułmańskiego. „As-Salam” jest czasopismem dla osób o otwartych umysłach, zafascynowanych wielokulturowością i różnorodnością świata.

Bliska jest nam postawa, u podłoża której leży przekonanie, że poprzez edukację, wiedzę i wzajemne poznawanie różnic kulturowych można tworzyć warunki sprzyjające pokojowej egzystencji i współpracy.